Novinky

Naša mládež

V dňoch 2-3 apríla sa chlapci zo všetkých oblastí zúčastnili spoločného stretnutia v Novom Meste n. Váhom. Na stretnutí prebehlo testovanie a vzájomné porovnanie vo