Novinky

Prievidza

Na hornej Nitre sa volejbal začal hrať až v rokoch 1920 – 1922 v gymnáziu v Prievidzi, ktoré sídlilo v piaristickom kláštore. Pôsobil tam profesor Ján Hromádka, ktorý inicioval výstavbu prvého volejbalového ihriska v „Šporzonovej záhrade“, v miestach dnešnej Novej ulice. Čiary boli vyryté do trávy a namiesto siete bol natiahnutý špagát.

V roku 1930 sa gymnázium presťahovalo do novej budovy na Výstrkov – dnešná Mariánska ulica, kde si študenti postavili vlastné ihrisko. Gymnázium organizovalo každé dva roky verejné cvičenia pre 600 študentov, v rámci ktorých sa hral i volejbal. Je samozrejmé, že študenti gymnázia tvorili aj základ družstva mužov mesta Prievidza, ktoré vzniklo v roku 1932 a hneď obsadilo na turnaji v Nových Zámkoch 1. miesto.